Spring til indhold

Straks-afskrivning på investeringer

Påtænker din virksomhed at investere i nye driftsmidler, og vil I udnytte muligheden for at straks-afskrive? .

Straksafskrivning

Pr. 30. maj 2012 øges afskrivningsgrundlaget med 15 procent. Det betyder, at hver gang virksomhederne investerer i driftsmidler for 1 krone, kan de afskrive 1 krone og 15 øre.

Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler er en del af regeringens skattereform.

Aftalen øger afskrivningsgrundlaget med 15 procent for nye driftsmidler bortset fra personbiler og skibe, der erhverves i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013. Den yderligere afskrivningsadgang omfatter også investeringer i sol- og vindanlæg indenfor 25 pct. saldo afskrivning.

Ordningen giver i realiteten et konkret tilskud/skatterabat til den virksomhed, der investerer. Hvis man f. eks. anskaffer driftsmidler, kan man i skatteregnskabet udgiftsføre hele anskaffelsessummen straks – uden at skulle dele udgiften på flere år som man gør, når man afskriver. Og ydermere kan dette straks-fradrag udgøre 115 % af værdien af det anskaffede. Det vil sige, at man får et skattefradrag på 115 % af anskaffelsessummen.

Har du spørgsmål?

Kontakt SKAT's kundeservice på telefon 72 22 18 18. 

By- og Kulturforvaltningen