Spring til indhold

Registrering af erhvervsejendomme

Ny og mere detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

BBR Erhvervsservice

For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysningerne om deres erhvervsejendomme, har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Frem til oktober 2018 sendte SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det skete for at indsamle mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendommene til Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

 

Hvad skal oplysningerne bruges til?

De oplysninger, der bliver registreret i BBR, bliver brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.

 

BBR bruges i mange sammenhænge

Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Ejere og administratorer af erhvervsbygninger bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål eller salg af ejendomme. 


Fakta

SKATs registrering af nye og mere detaljerede oplysninger i BBR om erhvervsejendomme berører ca. 250.000 ejere og administratorer i hele landet – de har tilsammen ca. 730.000 erhvervsbygninger.

 

Hvornår foregik registreringen?

 
Regioner Skat

  • Syd- og Sønderjylland - november 2016 – marts 2017
  • Midtjylland - februar 2017 – september 2017
  • Hovedstadsområdet, Bornholm og Fyn - august 2017 – december 2017
  • Nordjylland - november 2017 – marts 2018
  • Sjælland, Lolland og Falster - februar 2018 – juni 2018
  • Opsamling på uafsluttede sager i hele landet - juli 2018 – oktober 2018

Ajourføring

SKAT står for kontakten til ejere og administratorer i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme. Ajourføringen af oplysninger i BBR sker herefter i kommunen, hvor erhvervsejendommen ligger. Når ajourføringen er gennemført får ejer eller administrator en opdateret BBR-meddelelse. 

Se SKATs hjemmeside
Har du spørgsmål vedr. registrering af erhvervsejendomme i BBR, kan du kontakte BBR Erhvervsservice i SKAT på tlf. 72 22 28 47.

By- og Kulturforvaltningen