Spring til indhold

Erhverv fra egen bolig

Liberalt erhverv kan være frisør, ejendomsmægler, advokat, revisor eller arkitektvirksomheder og lignende, men ikke butikker.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Liberalt erhverv i egen bolig

Ønsker du at etablere liberalt erhverv i egen bolig, kan du gøre det uden tilladelse, under forudsætning af:

  • der ikke er tinglyste bestemmelser, der hindrer dette
  • virksomhedens ejer bor i ejendommen, og ikke har ansatte
  • husets karakter af beboelse ikke ændres
  • det liberale erhverv ikke har behov for parkering ud over de 2 p-pladser, der normalt findes på grunden
  • vareleverancen er begrænset
  • erhvervet udøves i bygninger, der er beliggende mindst 2,5 m fra naboskel

Kan du opfylde betingelserne, kan du etablere erhvervet uden tilladelse.

Hvis det liberale erhverv kræver en udvidelse, eller ønsker du af skattemæssige årsager, at få det liberale erhverv registreret i BBR, så skal du altid søge en byggetilladelse.

By- og Kulturforvaltningen