Spring til indhold

Romanian

The Labour Clause in Romanian

 

PRIMARIA ORASULUI ODENSE

FACE EFORTURI PENTRU EVITAREA

RISCULUI DE DUMPING SOCIAL

 

Bine ati venit in Comuna Odense.

 

Primaria orasului Odense face eforturi pentru evitarea riscului de dumping social.

 

Dumpingul social inseamna:

  • cand firme internationale sau daneze realizeaza proiecte fara a respecta regulile si legislatura daneza
  • cand forta de munca straina munceste pentru un salariu sub limita legala sau in conditii sub nivelul de standard danez

 

Scopul primariei este de a ajuta firmele si angajatii la firme care nu au conditii de munca acceptabile, sa se ridice la standarde daneze spre beneficiul angajatilor si al firmelor lor.

 

In Comuna Odense dorim conditii de munca decente.

Indiferent daca esti angajat la Comuna Odense sau particular, esti binevenit sa contactezi hotline-ul primariei, daca ai conditii inadecvate la locul tau de munca.

 

Hotline +45 30 60 06 07

socialdumping@odense.dk

 

 

 


STANDARTINIAI REIKALAVIMAI STATYBŲ RANGOVAMS, OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR PASLAUGŲ

TIEKĖJAMS ODENSĖS KOMUNOJE (SAVIVALDYBĖJE)

 

Clauza de muncă referitor la protecția drepturilor de muncă privind lucrările prestate la Odense Kommune


  1. Obligația

Furnizorul se obligă să asigure că angajații  Furnizorului precum și ai oricăror subcontractanți implicați cu angajarea în Danemarca în scopul executării contractului, au salariu (inclusiv beneficii speciale) și condiții de muncă,  care nu sunt mai puțin favorabile salariului și condițiilor de muncă  celor stabilite pentru munca de același tip în cadrul unui acord colectiv din domeniul profesional aparținând celei mai reprezentative părți  pe piața de muncă  din Danemarca și care este valabilă pe tot teritoriul danez, conform circularei Ministerului Muncii cu privire la clauzele contractelor de muncă din domeniul public.


Mai multe acorduri colective de muncă , încheiate cu aceeași Asociație patronală, sub reprezentanța aceleași confederații  sindicale, având condiții estimate ca fiind similare la nivel național , sunt considerate în acest  context ca un Acord aplicabil pe întregul teritoriu danez.

Furnizorul trebuie să asigure că angajații furnizorului , după cum și ai oricărui subcontractant , informează angajații cu privire la condițiile de muncă și clauza de muncă, precum și cerințele conexe.

 

1.1. Cerințe privind condițiile locului de muncă al angajaților precum și de identificare

Toți angajații trebuie în termen de  4 săptămâni de la începerea lucrului, să primească un contract de muncă și să fie informați de către Furnizor, despre salariul (inclusiv beneficii speciale), timp de lucru și condițiile de muncă in vigoare a zonei de efectuare a activității. Furnizorul are de asemenea responsabilitatea de a asigura ca să angajeze numai  persoane cu permis valabil de muncă și reședință. Angajații vor trebui  la cerere să poată documenta identitatea lor prin prezentarea unei legitimații cu poză.

 

1.2. Cerințe privind prezența la locul de muncă, informații cu privire la subcontractant și cerințele de identificare

Odense Kommune va trebui să orienteze în scris, care subcontractanți sunt folosiți de către Furnizor în legătură cu executarea contractului utilizând numele și CVR.nr./RUT.nr.

Furnizorul va trebui în plus, la întruniri periodice cu privire la construcții, operare or similare să informeze Odense Kommune despre care subcontractori sunt prezenți la locul de muncă pe o perioadă predefinită și eventual  ce fel de muncă prestează.

Odense Kommune  poate specifica cerințe concrete referitoare la obligația Furnizorului de a afișa care firme prestează servicii la locul de muncă prin menționarea numelui și CVR:nr./RUT.nr.

 Furnizorul este in orice moment supus instrucțiunilor de la Odense Kommune  cu privire la șederea la locul de muncă. Odense Kommune rezervă cu această cerință dreptul de a prevede instrucțiuni cu privire la șederea la locul de muncă. Exemple in această privință pot fi reguli referitoare la prezența nesolicitată la locul de muncă, interdicție de înnoptare pe șantier, etc.

 

1.3. Cerințe referitoare la serviciile străinilor

Furnizorul trebuie să se asigure dacă Furnizorul ori subcontractorii acestuia au obligație să înregistreze notificare la registrul RUT, respectă obligațiile și din proprie inițiativă trimit o chitanță de notificare imediat de la data înregistrării.

 

  1. Documentație de respectare a obligației

Există o distincție în clauza de muncă actuală între cerințele pentru documentația necesară și cerințele pentru declarație.

 

2.1.  Documentație

Furnizorul are sarcina probei așa încât obligația conform secțiunii 1 a Clauzei să fie respectată, iar Odense Kommune poate la cerere să solicite de a vedea documentație pentru  respectarea obligației în cazul Furnizorului și subcontractorii acestuia.  Odense Kommune poate cere documentație direct de la Furnizor ori de la angajații subcontractorului.

Documentație relevantă trebuie să includă cel puțin fluturași de salariu, chitanțe de E venituri, conturi de salarii, permise de rezidență si de muncă, contracte de muncă plus cadru de referință folosit de Furnizor în legătură cu stabilirea salariului și a condițiilor de muncă pentru angajați.  De asemenea Odense Kommune poate în cazuri concrete să solicite ca Furnizorul  să trimită alte documente relevante.

 

2.2.  Declarație

În cazul în care Odense Kommune are o suspiciune de violare, Furnizorul va trebui asupra cererii să trimită o explicație detaliată. Părțile au de asemenea fiecare obligația a se informa reciproc  sub suspiciunea nerespectării Clauzei de muncă.

Furnizorul va trebui cel puțin să expună în ce condiții și /ori metode de servicii și lucrări de construcții sunt incluse pentru executarea contractului. Odense Kommune poate ca în cazuri concrete să solicite Furnizorului elaborarea altor factori relevanți.

 

2.3. Termene

Documentația va trebui să ajungă la Odense Kommune nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de al primirea cererii de declarație. Declarația trebuie să ajungă la Odense Kommune cel târziu 10 de zile lucrătoare după primirea cererii.

 

2.4. Divulgarea de dovezi

Odense Kommune poate după o evaluare concretă divulga informații care servește ca dovadă a respectării revendicărilor din Clauza de muncă conform Secțiunea 2 .1 la Direcția de impozite si taxe( SKAT) ori Inspecția muncii, in caz că divulgarea se consideră esențială pentru chestiuni oficiale.

Odense Kommune poate după o evaluare concretă, divulga informații care servesc ca documentație pentru respectarea cerințelor din Clauza de muncă conform 2.1 la polițe, dacă este suspiciune de criminalitate.

 

  1. Sancțiuni pentru nerespectarea obligației

Pentru încălcările semnificative ale Clauzei de muncă în cazul Furnizorului or subcontractorii acestuia, va justifica întotdeauna dreptul ca Odense Kommune să rezilieze contractul în întregime sau în parte.

Dacă Furnizorul suportă următoarele sancțiuni ori alte măsuri corective , acesta nu este scutit de obligația respectării contractului.

 

3.1. Sancțiuni în caz că Furnizorul violează secțiunea 1 a clauzei.

Odense Kommune are dreptul să rețină plata pentru a răspunde cerințelor legitime ale angajaților Furnizorului ori ale subcontractorilor acestuia.

Furnizorul suportă sancțiuni pentru încălcarea secțiunii 1 a Clauzei. Sancțiunea pentru început de zi de lucru echivalent cu până la 2 la mie (2 ‰) din valoarea contractului, însă cel puțin 1000 kr. pe zi până violarea a fost remediată.  Suma poate fi dedusă din remunerația Furnizorului.

La stabilirea sancțiunii se va axa pe următoarele:

·         Obiectul și mărimea contractului

·         Caracterul și  gravitatea  încălcării

·         Contribuția proprie a Furnizorului de a aduce la capăt încălcarea.

 

3.2. Sancțiuni în caz că Furnizorul violează secțiunea  2 a clauzei.

Furnizorul suportă sancțiuni pentru încălcarea secțiunii 2 a Clauzei. Sancțiunea pentru început de zi de lucru echivalent cu până la 2 la mie din valoarea contractului, însă cel puțin 2000 kr. pe zi până Furnizorul  sa conformat cererii  de la Odense Kommune .  Suma poate fi dedusă din remunerația Furnizorului.

 

  1. Măsuri de control

Unitatea de control împotriva dumpingului social din Odense Kommune vor putea în timpul contractului, de exemplu efectua inspecții neanunțate  la locul de muncă pentru a asigura conformitatea cu Clauza de muncă.

 

5.       Sistemul municipal de planificare și control

Furnizorul trebuie la încheierea contractului, să raporteze propriile  ori ale unui eventual subcontractant, informații de bază, de fiecare dată când folosește sistemul de planificare municipal, unde sunt necesare informații relevante referitor contractelor municipale. 


Borgmesterforvaltningen