Spring til indhold

Vandløbsvedligehold 2020-2022

Udbudsbekendtgørelse.

7. november 2019
Udbudsbekendtgørelse

 

 

Odense Kommune har den 6. november 2019 fremsendt udbudsbekendtgørelse til De Europæiske Fællesskabers Tidende vedrørende "Vedligeholde af vandløb 2020-2022” til gennemførelse i perioden 2020-2022 med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. 

 

 

Udbuddet omfatter vandløbspleje og vedligehold i i alt ca. 152 km åbne vandløb i Odense Kommune.

Udbuddet er opdelt i 4 selvstændige entrepriser, der repræsenterer geografiske og naturligt sammenhængende vandløbssystemer:

  • Entreprise 1: tilløb til Odense Å, nedre del og Lindved Å systemet, i alt ca. 43 km vandløb
  • Entreprise 2: tilløb til Odense Å, øvre del, i alt ca. 24 km vandløb
  • Entreprise 3: Vejrup Å systemet, Seden Strand systemet og Lumby Strand systemet, i alt ca. 43 km vandløb
  • Entreprise 4: Stavis Å systemet og Ryds Å systemet i alt ca. 42 km vandløb

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret alene på pris. Odense Kommune vil vælge de tilbud, der samlet giver den laveste pris for Odense Kommune, idet der ikke vil blive overdraget mere end maksimalt 3 entrepriser til den samme entreprenør.

 

Udbudsmaterialet kan downloades her på siden. 

Link til pakket folder med samlet udbudsmateriale 380MB

 

Udbudsmaterialet består af: 

 

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende stille spørgsmål til mgrue@odense.dk frem til d. 12. december 2019 kl. 15. Svar på spørgsmål og eventuelle rettelsesblade vil være tilgængelige på denne side senest torsdag d. 19 december 2019.

 

Tilbud mærket ”Tilbud – Vandløbsvedligeholdelse 2020-2022” ” modtages indtil fredag den 10. januar 2020 kl. 10:00 på følgende adresse:

Odense Kommune 
Vand & Natur 
Nørregade 36 
5000 Odense C 
mgrue@odense.dk 

Ved fremsendelse pr. post, kan tilbudsgiver forvente bekræftelse for modtagelse pr. e-mail til den på emballagen anførte e-mail adresse.

Opdateret 06-11-2019

By- og Kulturforvaltningen