Spring til indhold

Udbud af legepladsudstyr

Nærværende udbud omfatter levering af Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til Odense Kommune. Udbuddet er opdelt i 5 kategorier.

Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet (alle 5 kategorier) udgør på årsbasis cirka 2,2 mio. danske kr. ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

Der er tale om et dynamisk indkøbssystem, hvor alle potentielle leverandører til enhver tid i det dynamiske indkøbssystems løbetid, kan byde ind på én eller flere kategorier. Det dynamiske indkøbssystem løber fra 1.7.2016 og har en foreløbig løbetid på 4 år.

Udbudsmaterialet tilgås via nedenstående link:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9b6eb5c2-394c-4eda-aafd-3069f59411e1/homepage


Pr. 10.12.2019 er der på det dynamiske indkøbssystem optaget følgende virksomheder:

Firmanavn

Delaftale/Kategori

Joca A/S

1,2,4,5

Uno Koncept A/S

alle

Fsr Beton I/S

3

Rejstrup Savværk ApS

1,3,4,5

Lekolar LEIKA A/S

alle

Noles A/S

1,4

Tress A/S

1,3,4,5

Elverdal A/S

alle

Copla Legepladser ApS

alle

Hags, Gade & Co. A/S

alle

Kompan Danmark A/S

alle

Uniqa

alle