Spring til indhold

Udbud af legepladsudstyr

Nærværende udbud omfatter levering af Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til Odense Kommune. Udbuddet er opdelt i 5 kategorier. .

 

Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet (alle 5 kategorier) udgør på årsbasis cirka 2,2 mio. danske kr. ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

 

Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til etablering af et dynamisk indkøbssystem, hvor alle potentielle leverandører til enhver tid i det dynamiske indkøbssystems løbetid, kan byde ind på én eller flere kategorier. Det dynamiske indkøbssystem vil løbe fra 1.7.2016 og har en foreløbig løbetid på 4 år.

 

Udbudsmaterialet tilgås via nedenstående link:

http://permalink.mercell.com/57187607.aspx

 

 

Pr. 12.9.2017 er der på det dynamiske indkøbssystem optaget følgende virksomheder: 


Kategori 1: Uno, Lekolar, Uniqa, Kompan, Elverdal, Copla, Hags, Joca, Rejstrup Savværk, Tress A/S
 
Kategori 2: Uno, Lekolar, Uniqa, Kompan, Elverdal, Copla, Hags, Joca
 
Kategori 3: Uno, Lekolar, Uniqa, Kompan, Elverdal, Copla, Hags, Rejstrup Savværk, FSR Beton, Tress A/S

Kategori 4: Uno, Lekolar, Uniqa, Noles, Kompan, Elverdal, Copla, Hags, Joca, Rejstrup Savværk, Tress A/S

Kategori 5: Uno, Lekolar, Uniqa, Kompan, Elverdal, Copla, Hags, Joca, Rejstrup Savværk, Tress A/S


Opdateret 31-07-2018