Spring til indhold

Udbud af landbrugsarealer 2020-2025

Tilbudsformularer skal være Odense Kommune i hænde senest torsdag den 16. januar 2020, kl. 12:00.

Ledige dyrkningsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2020-2025:

 

Som det fremgår af betingelserne, skal tilbuddet afgives i kr./ha. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal rettes til bnra@odense.dk

 

Spørgsmål vedr. arealerne og brugen heraf skal rettes til tenj@odense.dk.

 

Tilbudsformularer skal være Ejendomsudvikling og Salg, Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C i hænde senest onsdag den 16. januar 2020, kl. 12.00.

 

Odense Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, eventuelt helt at forkaste disse.

 

 

By- og Kulturforvaltningen