Spring til indhold

Udbud af landbrugsarealer 2020-2025

OBS! På grund af rettelser i udbudsmaterialet er der NY FRIST onsdag d. 18. december 2019 kl. 12:00.

Ledige græsningsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2020-2025:

 

Ledige dyrkningsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2020-2025:

 

Som det fremgår af betingelserne, skal tilbuddet afgives i kr./ha. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal rettes til bnra@odense.dk

 

Spørgsmål vedr. arealerne og brugen heraf skal rettes til lkis@odense.dk (græsningsarealer) eller tenj@odense.dk (dyrkningsarealer).

 

Tilbudsformularer skal være Ejendomsudvikling og Salg, Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C i hænde senest onsdag den 18. december 2019, kl. 12.00.

 

Odense Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, eventuelt helt at forkaste disse.

 

 

Opdateret 02-12-2019

By- og Kulturforvaltningen