Spring til indhold

Udbud af landbrugsarealer

Ledigt dyrkningsareal udbydes til forpagtning i perioden maj – oktober 2020.

BEMÆRK KORT SVARFRIST

Areal 1 – Beliggende ved Stat-Ene-Vej, Østparken, Odense SØ  

Som det fremgår af betingelserne, skal tilbuddet afgives i kr./ha. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal rettes til bnra@odense.dk
Spørgsmål vedr. arealerne og brugen heraf skal rettes til tenj@odense.dk

Tilbudsformularer skal være Køb og Salg, Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense  i hænde senest mandag den 11. maj 2020, kl. 12:00. 

Bud kan også sendes elektronisk til bnra@odense.dk.

Odense Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, eventuelt helt at forkaste disse.

By- og Kulturforvaltningen