Spring til indhold

Udbud af asfaltbelægninger 2020

Udbud

16. marts 2020

På grund af den aktuelle situation med COVID -19 vil der være en ændring i proceduren ved afholdelse af Licitationen d. 17. marts kl. 11.00.

De bydende skal blot aflevere deres tilbud på tid og sted som allerede beskrevet.

De bydende kan samtidig aflevere en mailadresse hvortil der vil blive sendt en invitation til et skype møde kl. 14.00 hvor tilbuddene vil blive åbnet.


12. marts 2020

Licitationen vil blive afholde som hidtil annonceret. 

Slottet vil være aflåst men man vil blive lukket ind.

Eventuelt ved at ringe til Henrik Larsen på tlf.nr. 40 32 19 73.

 

10. marts .2020

Spørgsmål

Ramper

Det er ikke eksplicit beskrevet i udbudsmaterialet, hvilke arbejder som ønskes udført under TBL-posten ”Ramper”.
Er det kun asfaltering af ramper der skal prissættes herunder eller er det også bortfræsning af ramper?

Svar

Arbejdet der skal udføres og kan afregnes under TBL-posten Ramper er; alle de arbejder der i forbindelse med udlægning af fulddækkende slidlag er nødvendig for at etablere/retablere slidlag på eksisterende ramper. Herunder evt. fræsning. Eksisterende ramperne skal efterfølgende være med nyt slidlag i tilnærmelsesvis ret profil og tilslutte overkant kantsten i niveau.

 

Udbud


Hermed udbyder Odense Kommune udførelse af asfaltslidlag og overfladebehandling på veje og stier. Opgaven udbydes i 11 entrepriser hvor af 2 indeholder arbejder på flere adskilte lokaliteter. 

Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende:

 

 

Type   Antal
arbejder 
 Mængde 
Plan-/profilfræsning     10 39.000 m² 
Asfaltslidlag     11(37)  8.000 ton
Opretning, udskiftning mv          200 ton
Overfladebehandling     1  6.200 m2

Tilbud skal afleveres til Odense Kommune senest den 17. marts 2020 kl. 11:00. 

  • Odense Kommune ønsker at indgå aftale(r) så arbejdet kan starte snarest muligt efter den 17. marts 2020
  • Tildelingskriteriet er laveste pris

Udbudsmaterialet kan hentes her fra hjemmesiden. 

Seneste rettelsesblad til dette udbud vil i givet fald senest uploades d. 10. marts.

Tilbud samt bilag skal afleveres i ét eksemplar, udskrevet på papir. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. 

Tilbud mærket ”Asfaltarbejder 2020” modtages indtil den 17. marts kl. 11:00, hvor tilbuddene vil blive åbnet under overværelse af de bydende som er til stede.

på følgende adresse:


Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen, Drift og Anlæg
Odense Slot
Hovedindgangen M
Nørregade 36-38
Postboks 740
5000 Odense C


Udbudsmateriale:

 

By- og Kulturforvaltningen