Spring til indhold

Bilag 9 - Samarbejdsaftale

Pleje og Praktisk hjælp

Bilag 9. Samarbejdsaftale (SAM:BO) 

Samarbejdsaftale om patientforløb (SAM:BO)

 

Samarbejdsaftale om patientforløb gælder for alle almindeligt forekommende typer af somatiske patientforløb på tværs af sektorerne i Region Syddanmark, uanset diagnose og aldersgruppe. Samarbejdsaftalen beskriver for disse patientforløb krav til samarbejde, kommunikation, patientinformation og kvalitetsmonitorering, især med fokus på forløbets overgange mellem sektorerne. 

Arbejdsgange bliver gennemgået i forbindelse med undervisningen.  Samarbejdsaftalen i sin helhed kan læses på: 

 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038