Spring til indhold

Bilag 8 - Procedure ved lukkede døre

Pleje og Praktisk hjælp

Bilag 8  Procedure ved lukkede døre 

 
1. Formål 
At sikre hjælp til borgere, der evt. er kommet til skade, blevet akut syge, eller har betydelig nedsat funktionsevne, og derfor ikke kan tage vare på sig selv.

(SEL § 81). 

2. Fremgangsmåde 
Kommer til lukket dør: 

• Medarbejderen forsøger at komme i kontakt med borger telefonisk og afsøger boligen udenfor, hvis det er muligt. 
• Medarbejderen kontakter pårørende, naboer eller andet netværk, hvor man har kendskab til, at borger kan opholde sig – samt hospital. 
• Medarbejderen orienterer altid nærmeste leder. 
Udenfor dagtimerne kontaktes vagthavende sygeplejerske, hvis der ikke opnås kontakt med borger, og der aftales det videre individuelle forløb. Hvis det besluttes at kontakte politi, aftales det med politiet, om der skal tilkaldes låsesmed, og politiet vurderer, om de ønsker at være til stede sammen med låsesmeden. 
• Ved åbning af dør til borgerens bolig skal der være to personer til stede – evt. politi efter aftale. 
• Såfremt borgeren ikke er i boligen, vurderer nærmeste leder, om der skal igangsættes eftersøgning. 
• Pårørende orienteres 
• Skriftlig dokumentation af forløbet foretages 
• Nærmeste leder videregiver oplysninger til relevante samarbejdspartnere. 
• Nærmeste leder kontakter rehabiliteringschefen for området senest, når der sættes en eftersøgning i gang med politiets hjælp. 
 Udeblivelse fra aftale: 

Borgeren skal vide, at det forventes, at der meldes afbud. Der udleveres kort med kontaktinformationer. opstart af et forløb aftales det med borgeren, hvordan medarbejdere skal handle ved udeblivelse. Det dokumenteres i En Plan under stamdata – Adgangsoplysninger.  

En udeblivelse skal altid dokumenteres, uanset om det er en sundhedslovs- eller en servicelovsindsats. Ved udeblivelser skal der ske en relevant refleksion og handling i situationen, således at medarbejderen forholder sig til det samlede kendskab til en borger. Og dette skal dokumenteres. 
Ved udeblivelse vil det bero på en konkret individuel vurdering, om der skal tages kontakt til borgeren eller pårørende. Hvis en medarbejder er i tvivl, bør sagen altid konfereres med nærmeste leder og dokumenteres. 

3. Dokumentation 
Der dokumenteres i Én Plan. 

Borgmesterforvaltningen