Spring til indhold

Bilag 7 - Nøgler og låsesystemer

Nøgler og låsesystemer

Målgruppe

Borgere der ikke selv kan åbne døren, og borgere der er bevilget nødkald.

Hvem sætter låsesystemet op og udleverer nøgler til borgeren?

Leverandøren bestemmer selv, hvilken type låsesystem der skal anvendes til borgerens hjem. Det kan aftales med borgeren, at adgang gives ved udlevering af nøgler.

Ved brug af nøglesystem: 
Hvem tager initiativ ved leverandørskift? Den afgivende leverandør bestiller udtagning af cylinder/nøgleboks, og den modtagende leverandør bestiller evt. opsætning af cylinder/nøgleboks eller aftaler nærmere med borgeren. Den afgivende leverandør skal sikre information til borger/pårørende om cylinder- og nøgleskifte. 

Hvis borgeren ønsker flere nøgler udleveret til nøglesystemer?

Udgangspunktet er, at borgeren skal selv betale, hvis borgeren ønsker flere nøgler end de tre udleverede. 

Flere leverandører - 
Hovedregel

Hovedreglen er, at den først bestilte leverandør, som fortsat skal komme i hjemmet, bibeholder sit låsesystem. Når borgeren vælger en leverandør mere opsætter denne leverandør også sit eget låsesystem. Der er således to låsesystemer hos borgeren. 

Borgeren udleverer nøgle i følgende situationer:

Efter aftale med leverandøren 
I akutte situationer, indtil der er etableret låsesystemer 
Når der er en låst gadedør i forbindelse med en trappeopgang op til borgerens lejlighed 

 

 

Borgmesterforvaltningen