Spring til indhold

Bilag 6 - Markedsføringsmateriale

Pleje og Praktisk hjælp

Bilag 6. Markedsføringsmateriale 

 

Udlevering af markedsføringsmaterialet

Markedsføringsmaterialet udleveres samlet til modtagere af praktisk bistand og/eller personlig pleje. Markedsføringsmaterialet formidles i forbindelse med visitationen. 

 

Markedsføringsmaterialets indhold

Det er op til den enkelte leverandør at bestemme, om der skal udarbejdes et markedsføringsmateriale om firmaet. Hvis der udføres et markedsføringsmateriale, er det også op til leverandøren at bestemme, hvordan det skal udformes, og hvilke oplysninger materialet skal indeholde. Markedsføringsmateriale skal dog holdes inden for markedsføringslovens regler m.v. Det er den enkelte leverandør selv, der skal afholde udgifterne til materialet. Der henvises i øvrigt til vejledning til Serviceloven (VEJ nr. 81 af 02/10/2009). 

 

Annoncering i ” En Venlig Hilsen”

Der kan annonceres i Odense Kommunes ældreblad ”En venlig hilsen”, som udkommer fire gange om året og omdeles til alle folkepensionister i kommunen. De til enhver tid gældende annoncepriser kan indhentes hos forvaltningen. 

 

I hvert nummer af ”En Venlig Hilsen” er der en opdateret oversigt over private fritvalgsleverandører.

 

Markedsføring i forbindelse med leverandørskifte.

Ifølge Serviceloven er det Indgangen i Ældre- og Handicapforvaltningen, der som myndighed forestår både leverandørvalg og leverandørskifte. Kontrakthaver må ikke på nogen måde opsøge eller kontakte borgere, som de ikke er godkendt til at udføre opgaver for. Dette gælder både personlig kontakt samt kontakt pr. mail, brev, telefon og lignende. Det betyder bl.a., at man ikke må benytte oplysninger om andre borgere end sine egne, heller ikke fra medarbejdere der tidligere har været ansat hos en anden leverandør. Dette vil både være en overtrædelse af markedsføringsloven og straffelovens bestemmelser om tavshedspligt.

 

Borgmesterforvaltningen