Spring til indhold

Bilag 5 - Magtanvendelsesskema

Pleje og Praktisk hjælp

Bilag 5. Magtanvendelsesskemaer  
 
Magtanvendelsesskemaer fra private leverandører indberettes til Indgangen.  
Skemaerne findes som skabelon i omsorgssystemet Care. 
Leverandørerne kan rette henvendelse til Demensteamet for rådgivning og vejledning omkring regler for magtanvendelse på demensområdet og for faglig vejledning i den korrekte situation. Aktuelle kontaktoplysninger findes på Odense Kommunes hjemmeside under demensteamet. 
 
 

Borgmesterforvaltningen