Spring til indhold

Bilag 10 - Leverandørens forpligtigelse ved konkurs

Pleje og Praktisk hjælp

Bilag 10 - leverandørens forpligtelser ved en eventuel konkurs eller lignende situationer hvor kontrakthaver standser sine aktiviteter (omfatter både personlig pleje og praktisk bistand). 

Bilaget omfatter også situationer, hvor kontrakten af anden årsag bringes til ophør.

Hvis leverandøren indgiver konkursbegæring eller begæres konkurs, er det vigtigt, at ledere/medarbejdere fra kontrakthaver og kurator står til disposition i forhold til sikring af omsorg for de berørte borgere. 

Leverandøren skal - eventuelt sammen med kurator - samme dag og hurtigst muligt, som hændelsen indtræder, deltage i overleveringsforretning mellem kontrakthaver og ordregiver, der indeholder følgende:

Tidsplan for ophør/standsning af opgaverne hos borgerne
Eventuel aftale om afvikling - dvs. tidspunktet for hvornår ordregivers beredskabsplan skal iværksættes
Overlevering af kørelister
Overlevering af borgernøgler/ zonenøgler, boksnøgler som svarer til det låsesystem, kontrakthaver har anvendt
Overlevering af særlige oplysninger om de berørte borgere i form af:
Hvem der er indlagt
Hvem der er i aflastning
Udskrivelser fra sygehuset, aflastning og lignende. 
Borgere der har helt eller delvis fast vagt
Behov for tomandsbetjening
Særlige aftaler hos borgeren om adgang
Særlige opmærksomhedspunkter hos borgeren
Alle oplysninger der kan være relevante for overtagelse af opgaven
Ledere og/eller medarbejdere skal hos den konkursramte leverandør stå til rådighed for oplysninger minimum en uge efter aftalens ophør.

Borgmesterforvaltningen