Spring til indhold

Levering af madservice til visiterede borgere

Læs om levering af madservice til visiterede borgere.

Procedure for godkendelse af leverandører

 

  • Interesserede leverandører kan indsende deres ansøgninger om godkendelse til Udbud og Kontraktstyring.
  • Hver gang en ny leverandør opfylder kriterier og Odense Kommune påtænker at godkende denne, offentliggøres dette på Odense Kommunes hjemmeside, hvorefter der skrives kontrakt efter en 10 dages stand-still periode
  • Senest 30 dage efter udgangen af hvert kvartal, fremsendes bekendtgørelser om de kontrakter der er indgået på grundlag af denne procedure

 

Hvis du ønsker at ansøge om godkendelse kan du downloade de nødvendige dokumenter her.

 

Ansøgning og relevante bilag sendes til: karik@odense.dk

Bilag 1, Grundlaget for det faglige arbejde - rehabilitering
Bilag 2, Kvalitets standard §83 - Personlig pleje og praktisk bistand
Bilag 3, Databehandleraftale
Bilag 4, Virksomhedsoplysninger
Bilag 5, Garantierklæring
Bilag 6, Konsortieerklæring
Bilag 7, Kvalitetsstandard og retningslinjer for mad ernæring
Bilag 8, Arbejdsklausul
Bilag 9, Social klausul
Egnethedskriterier, Madservice
Udkast til kontrakt for Madservice

Borgmesterforvaltningen