Spring til indhold

Asfaltslidlag 2019

Udbud.

11. april. 2019
Licitationsresultat

Vi takker for den gode interesse og skal hermed meddele at vi ønsker at indgå kontrakt som følger:

Entreprise     1 + 3 + 4 + 5 + 6   NCC
Entreprise
   2   Munck 

 

Se licitationsresultatet med kombinationsløsninger.

 

18. marts 2019
Udbud


Hermed udbyder Odense Kommune udførelse af asfaltslidlag og overfladebehandling på veje og stier. Opgaven udbydes i 6 entrepriser hvor af 2 indeholder arbejder på flere adskilte lokaliteter. 

Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende:

Type Antal arbejder Mængde
Plan-/profilfræsning
11.500 m²
Asfaltslidlag
6(48) 5.000 ton
Opretning, udskiftning mv.
200 ton
Overfladebehandling 1 4.400 m²

 

Tilbud skal afleveres til Odense Kommune senest den 10. april 2019 kl. 11:00. 

  • Odense Kommune ønsker at indgå aftale(r) så arbejdet kan starte snarest muligt efter den 10. april 2019
  • Tildelingskriteriet er laveste pris


Udbudsmaterialet kan hentes her fra hjemmesiden. 

Seneste rettelsesblad til dette udbud vil i givet fald senest uploades d. 3. april.

Tilbud samt bilag skal afleveres i ét eksemplar, udskrevet på papir. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. 

Tilbud mærket ”Asfaltarbejder 2019” modtages indtil den 10. april kl. 11:00, hvor tilbuddene vil blive åbnet under overværelse af de bydende som er til stede.

på følgende adresse:


Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen, Drift og Anlæg
Odense Slot
Hovedindgangen M
Nørregade 36
5000 Odense C

Udbudsmateriale:

Kort over strækningernes placering og udstrækning med mulighed for at se hvor der er arbejdstidsbegrænsninger og busruter

 

 

By- og Kulturforvaltningen