Spring til indhold

Vedligehold af vandløb 2014-2016

 .

6. december 2013

 
Odense Kommune har vurderet de indkomne tilbud.
Licitationsvurdering og afgørelse kan ses her.3. december 2013

 
Odense Kommune har den 3. december 2013 kl. 10:00 afholdt licitation.
Liste med de indkomne tilbud kan ses her.

 
Odense Kommune foretager nu vurdering af tilbuddene.
Kommunen vil snarest muligt underrette tilbudsgiverne om hvilken afgørelse der er truffet.27. November 2013
Meddelelse nr. 2 til de bydende
 
Odense Kommune har modtaget et spørgsmål fra en tilbudsgiver. Spørgsmål og svar fra en tilbudsgiver kan læses her.


19. november 2013
Meddelelse nr. 1 til de bydende

 
Der har været afholdt spørgemøde den 18. november 2013. Spørgsmål og svar fra spørgemøde kan læses her.23. oktober 2013
Annoncering

 
Odense Kommune har den 22. oktober annonceret udbud af ”Vedligehold af vandløb 2014-2016” på www.udbud.dk.
 
Udbuddet er opdelt i 8 selvstændige entrepriser, der repræsenterer geografiske og naturligt sammenhængende vandløbssystemer:

  • Entreprise 1: Odense Å, nedre del, i alt ca. 18 km vandløb
  • Entreprise 2: Odense Å, øvre del, i alt ca. 24 km vandløb
  • Entreprise 3: Lindved Å, i alt ca. 26 km vandløb
  • Entreprise 4: Vejrup Å, i alt ca. 33 km vandløb
  • Entreprise 5: Seden Strand, i alt ca. 9 km vandløb
  • Entreprise 6: Lumby Strand, i alt ca. 7 km vandløb
  • Entreprise 7: Stavids Å, i alt ca. 25 km vandløb
  • Entreprise 8: Ryds Å, i alt ca. 22 km vandløb

Den årlige standardpleje af vandløbene skal udføres til udførelseskrav og gennemføres i en periode fra 3. marts 2014 til 31. oktober 2016, med mulighed for forlængelse i 3 år.
Arbejdet omfatter i hovedtræk:

  • Grødeskæring
  • Almindeligt løbende vedligehold, herunder oprydning i og langs vandløbet, beskæring af generende bevoksning, samt bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene

Hent udbudsmaterialet her:

Der afholdes spørgemøde på Odense Slot, mandag den 18. november 2013, kl. 10:00 – 12:00, i mødelokale ”Audiensen”. Her vil tilbudsgiverne få lejlighed til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

 
Tilbud modtages indtil tirsdag den 3. december 2013 kl. 10:00 på følgende adresse:

 
Odense Kommune
Park & Natur
Odense Slot
Mødelokale ”Rosen”
Nørregade 36-38
5000 Odense C

 
Odense Kommune vil vælge de tilbud, der samlet giver den laveste pris for Odense Kommune, idet der ikke vil blive overdraget mere end maksimalt 4 entrepriser til den samme entreprenør.

Borgmesterforvaltningen