Spring til indhold

Udbud levering af klinker Grønnegade

Beskrivelse af opgaven
Odense Kommune annoncerer hermed udbud på levering af 3030 m2 gul/beige teglklinker til Grønnegade i Odense C.

Denne annonce er offentliggjort mandag den 9. januar 2012.

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med reglerne om annoncering i Tilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud.

Udbudsmaterialet kan hentes her og omfatter:
- Udbudsbeskrivelse
- Bilag 1 Paradigme for sikkerhedsstillelse
- Bilag 2 Garanti for forudbetaling af leverancer
- Bilag 3 Tro og Love erklæring

Såfremt man ønsker at afgive tilbud ønsker Odense Kommune, at der gives en melding herom til Peter Kaas Nielsen på mail pkni@odense.dk

Kontaktoplysninger
Eventuelle spørgsmål til udbuddet skal fremsendes skriftligt til:
Peter Kaas Nielsen på mail: pkni@odense.dk
Senest fredag den 27. januar 2012, kl. 12.00

Materiale
Frist for downloading af materiale er overskredet derfor er ovenstående links blevet gjort inaktive.

Modtagelse af tilbud
Tilbud mærket ”Klinkeleverance til Grønnegade” skal stiles til:

Odense Kommune
Natur, Miljø og Trafik
Odense Slot
Indgang M
Postboks 740
Nørregade 36-38
5100 Odense C

og sendes til Projektleder, Peter Kaas Nielsen på e-mail: pkni@odense.dk senest fredag den 3. februar 2012, kl. 13.00.
 
Tilbudsgiver har ansvaret for at tilbuddet når rettidigt frem.

Tilbuddet skal fremsendes som tilbudsbrev i pdf-format. Tilbuddet skal angives i danske kr. excl. moms, navn og adresse på tilbudsgiver samt være forsynet med underskrift.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Tildelingskriterium
Leverancen vil blive tildelt den leverandør der afgiver den laveste pris

By- og Kulturforvaltningen