Spring til indhold

EU Udbud - Forsøgsordning med handicapbiler som lejebiler

Odense Kommune har i samarbejde med Servicestyrelsen, Aarhus Kommune og København Kommune afsendt annoncering til EU-Tidende for offentligt udbud på forsøgsordning med handicapbiler som lejebiler

Det samlede udbudsmateriale for hver af de tre projektkommuner kan findes på København Kommune, Koncernservices hjemmeside på følgende link:

Bemærk linket er fjernet, da afleveringsfristen for tilbud er passeret.

Odense Kommune udbyder en rammekontrakt om handicapbiler som lejebiler.

 

Servicestyrelsen har igangsat en forsøgsordning med handicapbiler som lejebiler, som har til formål at opnå erfaringer med borgeres leje af handicapbiler ved at vurdere de økonomiske, administrative og faglige aspekter af ordningen. Forsøgsordningen løber i perioden september 2011 til udgangen af 2013, hvor den afsluttes med en evaluering.

 

Aarhus Kommune, Odense Kommune og Københavns Kommune deltager i forsøgsordningen, idet der udbydes 3 delaftaler - dvs. én delaftale pr. kommune. Den enkelte delaftale har et selvstændigt udbudsmateriale, og indeholder en rammekontrakt, der indgås med én leverandør, af handicapbiler som lejebiler. Det er i rammekontraktens løbetid de borgere (der indgår i forsøgsordningen) der lejer biler direkte hos den valgte leverandør.

Kommunen har mulighed for at igangsætte ordninger til maksimalt 20 borgere af gangen og der vil være mulighed for løbende opstart af nye ordninger frem til juni 2013, hvor de sidste forløb startes op. Hver borger i ordningen kan få bevilliget op til 25 udlejningsdøgns anvendelse af en handicapbil pr. halve år. Det præcise antal ordninger, der igangsættes i hver kommune, vil være forskellig. Der henvises til udbudsmaterialerne for yderligere oplysninger om de udbudte opgaver (delaftaler).

 

Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt EU-udbud af Koncernservice i Københavns Kommune, der gennemfører udbudsforretningen for hver af de tre projektkommuner. Der er således tale om udbud af tre selvstændige delaftaler, og der kan gives tilbud på én eller flere delaftaler.

Grunden til at der er valgt at udbyde i delaftaler er, at den enkelte delaftale retter sig til den enkelte kommune. Det er således den enkelte kommune der for så vidt angår sin egen delaftale foretager tilbudsevalueringen, hvorfor tilbudsgiver gøres opmærksom på, at enslydende tilbud til delaftalerne kan blive bedømt forskelligt, idet tilbudsevalueringen foretages af den enkelte kommune.

 

Der skal afgives et fuldstændigt tilbud pr. delaftale der afgives tilbud på.

 


Tilbud skal afleveres senest
torsdag den 30. juni klokken 12.

Kontaktperson ved Odense Kommune er Funktionsleder Karin Theilgaard - khtl@odense.dk

 

 

 

 

 

 

 

Borgmesterforvaltningen