Spring til indhold

Udbud af landbrugsarealer

Ledige græsningsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2017 – 2023.

Ledige græsningsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2017 – 2023:

Som det fremgår af betingelserne, skal tilbuddet afgives i kr./ha. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal rettes til stbb@odense.dk. Spørgsmål vedr. arealerne og brugen heraf skal rettes til lkis@odense.dk.

Tilbudsformularer skal være Ejendomsudvikling og Salg, Odense Slot, Nørregade 36-38, 5000 Odense C i hænde senest mandag den 13. marts 2017, kl. 12:00. 

Odense Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, eventuelt helt at forkaste disse.

 

Ejendomsudvikling & Salg

By- og Kulturforvaltningen

Nørregade 36-38

5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen