Spring til indhold

Udbud af forpagtninger i 2019 – 2024

Udbud af landbrugsarealer

Ledige græsningsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2019 – 2024:


Areal 1 – Beliggende ved Dalumgårds Allé, Odense SV
Areal 2 – Beliggende ved Dalumvej, Odense SV
Areal 3 – Beliggende ved Ådalsvej, Odense SV
 
Areal 4 – Beliggende ved Stenløsevej, 5260 Odense S
Areal 5 – Beliggende ved Anderupvej, Odense N
Areal 6 – Beliggende ved Syvhøjevej, Odense S
 
Areal 7 – Beliggende ved Kertemindevej, Odense NØLedige høslætsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2019 – 2024:


Areal 8 – Beliggende ved Søhusvej, Odense N
Areal 9 – Beliggende ved Villestofte Skovgyde, Odense NV
Areal 10 – Beliggende ved Hjulets Kvarter, Odense SØ.
 
Areal 11 – Beliggende ved Odense Å (Lettebækvænget), Odense SV

Areal 12 – Beliggende ved Ådalsvej 242, Odense SV
 

Ledige dyrkningsarealer udbydes til forpagtning i perioden 2019-2024:


Areal 13 – Beliggende ved Nørrebjergvej, Odense NØ


Som det fremgår af betingelserne, skal tilbuddet afgives i kr./ha. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal rettes til bnra@odense.dk. Spørgsmål vedr. arealerne og brugen heraf skal rettes til lkis@odense.dk.

Tilbudsformularer skal være Ejendomsudvikling og Salg, Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C i hænde senest onsdag den 13. marts 2019, kl. 12:00. 

Odense Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, eventuelt helt at forkaste disse.

By- og Kulturforvaltningen