Spring til indhold

Udbud af ekstraordinært specialeforløb for afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftet

Jobcenter Odense/EGF Lindø Sekretariatet gennemfører et offentlig udbud jf. Tilbudsloven vedrørende ekstraordinært specialeforløb for afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftet ved forventet bevilling fra EU's Globaliseringsfond.

Udbudsmaterialet omfatter: 

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet hentes på ovenstående links.

Tilbudsbesvarelse i wordformat.

Frist for aflevering af tilbud

Tilbuddet mærket med "Tilbud - Nationalt udbud 2011 - Ekstraordinært specialeforløb for afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftet" og "Må kun åbnes af Jobcentersekretariatet/EGF" afleveres senest den 01.06.2011 kl. 12.00 på følgende adresse:

Jobcenter Odense
Att: Dorte Aagaard Nielsen
Tolderlundsvej 2, 6. sal
5000 Odense C

Forsendelsen skal være lukket.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til:

Projektleder Janne Kjær, pr. e-mail: jakp@odense.dk, med emnet: "Spørgsmål - nationalt udbud 2011 - Ekstraordinært specialeforløb for afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftet" senest den 25.05.2011 kl. 08.00.

Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være tl rådighed her på hjemmesiden senest den 26.05.2011.

Der vil blive afholdt informationsmøde den 9.05.2011 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, 10. sal, 5000 Odense C, kl. 10.30 i Lokale 0.12.

Venligst bekræft antal deltagere senest den 5.05.2011 doan@odense.dk.

Der sendes ikke yderligere invitation til denne møde.


Slides fra informationsmøde den 9. maj 2011


Spørgsmål -  Svar - 9. maj 2011
Spørgsmål -  Svar - opdateret 11. maj 2011
Spørgsmål -  Svar - opdateret 12. maj 2011
Spørgsmål -  Svar - opdateret  24. maj 2011 

Rettelsesblad 1 - 9. maj 2011

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen