Spring til indhold

Thomas B. Thriges Gade: Fagentrepriser

Odense Kommune genudbyder en række fagentrepriser i forbindelse med opførelsen af den sydlige p-kælder i Thomas B. Thriges gade projektet.

Følgende fagentrepriser udbydes hermed som begrænset licitation med prækvalifikation:

  • E. VVS-entreprise
  • F. Sprinklerentreprise
  • G. Murerentreprise
  • H. Apteringsentreprise
  • I. Tømrer/snedkerentreprise
  • J. Malerentreprise
  • K. Elevatorentreprise

 

Læs mere om fagentrepriserne og kravene for at deltage på Fra Gade til By projektets hjemmeside.

 

Frist for anmodning om prækvalifikation er d. 25. april 2016.