Spring til indhold

Skovservice 2017

Udbud
.

24. oktober 2016
Udsendelse nr. 2 til de bydende

 

Udsendelse nr. 2 til de bydende.

 


 

 

21. oktober 2016

Udsendelse nr. 1 til de bydende

 

Udsendelse nr. 1 til de bydende

 

 


 

18. oktober 2016
ESPD

 

Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort på TED, med nummeret 2016/S 201-363098.

Følgende dokumenter fremlægges i revideret form:

Revideret BUT, med nummeret indsat
Udbudsbekendtgørelse

ESPD

 


 

17. oktober 2016

Udbud

Odense Kommune har den 13. oktober 2016 fremsendt udbudsbekendtgørelse til Den Europæiske Unions Tidende vedrørende Skovservice 2019.

Kontrakten omfatter en 4-årig rammeaftale med følgende opgaver:

 • Træfældning og bevoksningspleje i bynære bevoksninger
 • Specialopgaver med pleje og beskæring af bytræer
 • Stormberedskab / fældning og oparbejdning af træer væltet i storm
 • Bekæmpelse af bjørneklo
 • Naturpleje og mindre hegnsopgaver ved græsningsarealer
 • Diverse mindre ad hoc serviceopgaver i de grønne områder, udløst af f.eks. borger-henvendelser
 • Salg af flis, brænde og kævler mv.

Rammeaftalen løber fra 1. januar 2017 kl. 0:00

 

Hent udbudsbekendtgørelsen her. 

 

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret alene på pris.

Udbudsmaterialet kan hentes her:

 

Dokumenter:

 

Følgende udgivelser vil være fremlagt hos Odense Kommune og kan købes hos 
Dansk træplejeforening http://dansk-traeplejeforening.dk/produkt-kategori/boeger

 • Beskæring af træer, oktober 2000, Dansk træplejeforening.
 • Sikkerhed i træer, 2010, Dansk træplejeforening.

Eksterne links

Kortgrundlag:

Såfremt noget i udbudsmaterialet er uklart for tilbudsgiver, skal han senest 8 dage inden tilbud afgives indhente oplysning herom hos:

PRAHL – Rådgivende Ingeniører A/S
E-mail: prahl@prahl.dk 

Tilbud mærket ”Skovservice 2017” modtages indtil mandag den 31. oktober 2016 kl. 9:00 på følgende adresse:

Odense Kommune
Drift og Anlæg 
By- og Kulturforvaltningen 
Odense Slot
Indgang P
Nørregade 36-38
5000 Odense C

 


12. september 2016

 

Forhåndsmeddelelse   

 

Odense Kommune har den 9. september 2016 fremsendt forhåndsmeddelelse til De Europæiske Fællesskabers Tidende vedrørende rammeaftale for én tjenesteyder "Skovservice 2017” til gennemførelse i perioden 2017-2020.

 

Hent forhåndsmeddelelsen her.

 

Rammeaftalen omfatter følgende hovedopgaver:

 • Træfældning og bevoksningspleje i bynære bevoksninger.
 • Specialopgaver med pleje og beskæring af bytræer.
 • Stormberedskab / fældning og oparbejdning af træer væltet i storm.

Udbudsmaterialet kan forventes offentliggjort her på hjemmesiden den 17. oktober eller snarest derefter.

 

Drift og Anlæg
By- og Kulturforvaltningen 
Nørregade 36
Odense Slot, indgang P 
5000 Odense C 
Tlf.: 78 73 59 00 
Fax: 65 91 96 81 
E-mail: doa.bkf@odense.dk 

By- og Kulturforvaltningen