Spring til indhold

EU-udbud Elektroniske tællestationer

 .

14. februar 2014
Meddelelse 4 til de bydende

Der er modtaget flere spørgsmål.
Den samlede oversigt over spørgsmål og svar kan læses her.


10. februar 2014
Meddelelse 3 til de bydende

Der er modtaget flere spørgsmål.
Se ny samlet oversigt over spørgsmål og svar her.


23. januar 2014
Meddelelse 2 til de bydende

Der er modtaget flere spørgsmål.
Se den samlede oversigt over spørgsmål og svar her.


16. januar 2014
Meddelelse til de bydende
 
Der er modtaget et spørgsmål fra en tilbudsgiver.
Spørgsmål og svar kan læses her.


06.01.2014
Udbudsbekendtgørelse

I forbindelse med øget fokus på fremkommelighed samt ønsket om øget viden omkring trafikken på vejene i Odense Kommune, skal der etableres elektroniske tællestationer til registrering af trafikken.
 
Disse oplysninger fremskaffes via detektorstationer forbundet til detektorspoler anbragt i kørebanerne og evt. cykelstier på udvalgte lokaliteter.
 
Der skal leveres og installeres udstyr for tælling m.m. af køretøjer og registrering og formidling af data på en internetbaseret applikation. Desuden skal der leveres funktioner for transmission af data fra tællestationerne til Vejdirektoratets iMastra database.
 
Systemet skal være idriftsat senest d. 30. april 2014.
 
Udbudsform
Arbejdet udbydes som et offentligt udbud af varekøb jf. EU's Udbudsdirektiv 2004/18 EF.
Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Udbuddet offentliggøres på http://ted.europa.eu/ 

Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet kan rekvireres hos COWI:
 
COWI
Havneparken 1
7100 Vejle
Att.: Peter Christensen
Tlf. +45 23 37 89 60
E-mail: ptch@cowi.dk
 
Udbudsmaterialet udsendes fra d. 10. januar 2014 til og med d. 14. februar 2014.

 
Tildeling
Arbejdet tildeles det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af følgende kriterier:

  • Pris (50 %)
  • Teknik (25 %)
  • Kvalitet (15 %)
  • Æstetik (10 %)

Tilbud
Tilbud mærket:
”Tilbud, Tællestationer i Odense Kommune” skal afleveres senest d. 20. februar 2014 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.

 
Tilbud skal være modtaget hos
Odense Kommune
Natur, Miljø og Trafik
By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36 – 38
Odense Slot, indgang M
5000 Odense

 
Att.: Jette Schmalfeldt
 
Tilbuddene vil ikke blive åbnet i overværelse af tilbudsgiverne.

 

Natur, Miljø og Trafik
By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36 - 38
Odense Slot, indgang M
5000 Odense C
Tlf.: 78 73 39 88
Fax: 65 91 96 81
E-mail: nmt.bkf@odense.dkOpdateret 19-05-2016

Borgmesterforvaltningen