Spring til indhold

EU-udbud Bygningsvedligehold / malerentreprise 2012

Odense Kommune udbyder Bygningsvedligeholdelse i rammeaftale

Udbudsbekendtgørelse
Odense Kommune har den 11. januar 2012 fremsendt udbudsbekendtgørelse til De Europæiske Fællesskabers Tidende vedrørende rammeaftale for Bygningsvedligehold/malerarbejde.

Arbejdet omfatter malerentreprisen.
Arbejdet udbydes til fast pris med tildelingskriteriet "laveste pris".
Arbejdet kan påregnes overdraget 1. maj 2012.

Udbudsmaterialet kan hentes her og omfatter:

Licitationen afholdes mandag den 27. februar 2012, kl. 13:00
Odense Slot, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

Spørgsmål skal i udbudsperioden rettes til:
Mail: nmt.bkf@odense.dk

Spørgsmål og svar kan ses på denne side - i anonymiseret form.

By- og Kulturforvaltningen