Spring til indhold

Annoncering af Ekstraordinært beskæftigelsesforløb

Annoncering af Ekstraordinært beskæftigelsesforløb.

AFSLUTTET

Annoncering af Ekstraordinært beskæftigelsesforløb

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige kontrakter (tilbudsloven) §§ 15a-d annonceres følgende:

Udbud af Ekstraordinært beskæftigelsesforløb for afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftet - fra omstilling til jobmatch. 

Annonce

Annoncen hentes på ovenstående link.

Skabeloner til anmodning om prækvalifikation (udgået)


Rettelsesblad 1, den 13. februar 2012: 
Skabeloner til anmodning om prækvalifikation

Rettelsesblad 2, den 23. februar 2012

Anmodning om prækvalifikation skal indsendes til:

Odense Kommune 
EGF Lindø Sekretariatet
Jobcenter Odense
Tolderlundsvej 2
5000 Odense C

Att. Janne Kjær

Senest fredag den 2. marts 2012 kl. 12.00.


Der kan stilles spørgsmål vedr. prækvalifikationen. Disse stilles pr. mail til 
Janne Kjær, jakp@odense.dk. Spørgsmål kan stilles frem til mandag den 27. februar 2012 kl. 10.00.

Der vil blive afholdt informationsmøde fredag den 17. februar 2012 kl. 9.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, 10. sal, 5000 Odense C.

Venligst bekræft antal deltagere til informationsmødet senest den 15. februar 2012 kl. 12.00 på mail: jakp@odense.dk  

Der sendes ikke yderligere invitation til dette møde.

Referat af informationsmøde den 17. februar 2012

Slides brugt på informationsmødet den 17. februar 2012

Spørgsmål/svar vedr. prækvalifikationen - svar opdateret 20. februar 2012

Spørgsmål/svar vedr. prækvalifikationen - opdateret 21. februar 2012

Spørgsmål/svar vedr. prækvalifikationen - opdateret 23. februar 2012

Spørgsmål/svar vedr. prækvalifikationen - opdateret 27. februar 2012

Spørgsmål/svar vedr. prækvalifikationen - opdateret 27. februar 2012, kl. 14.37


12. april 2012: Valg af leverandør: Konsulenthuset Ballisager A/S

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen