Spring til indhold

Café i Borgernes Hus

UDBUD 2017 AFSLUTTET. Odense Kommune åbner i efteråret dørene til Borgernes Hus i Odense Banegård Center. Borgernes hus består af Hovedbiblioteket og Musikbiblioteket, Borgerservice, Center for Civilsamfund og Frivilligcenter Odense. Kommunens Vision for huset lyder som følger:.

”Med Borgernes Hus nytænker vi måden, Odense Kommune og borgerne i fællesskab yder og skaber velfærd på. Borgernes Hus har et udviklingsmæssigt fokus, hvor nøgleordene er aktivitet, fællesskab, samarbejde, skaberkraft og gensidig inspiration.

 

Huset varetager rollen som et moderne forsamlingshus. I Borgernes Hus mødes mennesker om fælles interesser på tværs af samfundslag, aldersgrupper, kulturer og religioner. Borgernes Hus understøtter, at ting kan ske.

 

Borgernes Hus er for alle, men ikke for alle kommunale opgaver og samarbejder. Du kommer i huset som borger, primært fordi du har lyst, ikke fordi du skal.

 

Borgernes Hus er stedet, hvor du henter viden og oplevelser, hvor du kan betjene og hjælpe dig selv eller lære at gøre det. Det er også stedet, hvor du bidrager med dine egne ressourcer. Det nye hovedbibliotek udgør husets fundament og er med fokus på læring og formidling med til at sætte retningen for husets aktiviteter og fællesskaber

 

Borgernes Hus har en klar profil, som er kendt - og som vi er stolte af. Huset skaber rammerne for gode oplevelser og historier, som kan mærkes, når man er der, og som tiltrækker ikke bare odenseanere, men også besøgende og turister.

 

Borgernes Hus vil sammen med eksempelvis letbanen, campusområdet og omdannelsen af den centrale bymidte medvirke til, at Odense udvikler sig fra at være en stor dansk by til at blive en dansk storby.”

 

Har du lyst til at være en del af dette og drive caféen i tilknytning til Borgernes Hus, har du nu mulighed for at byde ind på forpagtningen af caféen.

 

Til belysning af opgavens karakter kan du via linket læse udkast til forpagtningskontrakt med bilag. Har du spørgsmål til materialet eller virksomheden kan disse indsendes til Søren Weber på mail-adressen: swe@odense.dk.

 

Du skal indsende en ansøgning indeholdende en redegørelse for egen virksomhed og erfaringsbaggrund, ideer og visioner for drift af caféen i Borgernes Hus, samt udkast til budget for 1/1-års drift, inden den 25/9 2017, kl. 12.00.

 

Ansøgningen sendes til samme adresse som ovenfor.

 

Link til:

 

Forpagtningskontrakt med bilagene:

Bilag 3 Tegningsoversigt:

Bilag 4 Inventarliste

Bilag 5 Mad- og måltidsstrategi

Bilag 6 Arbejdsklausul

By- og Kulturforvaltningen