Spring til indhold

Asfaltslidlag 2016.

23.juni 2016

Licitationsresultat

 

Vi takker for den gode interesse og skal hermed meddele at vi ønsker at indgå kontrakt som følger:

Entreprise        1+2+3+8+11+12         NCC
Entreprise        4+5+9                           Colas
Entreprise        6+7+10+13             Munck

Kombinationsløsninger kan ses af vedlagte skema

 

 


13. juni 2016

Ændringer tilføjet Udbudsbekendtgørelsen, ad §2, stk. 2

  • Afmærkning af vejarbejder, november 2002, revideret april 2008 - er erstattet af - Afmærkning af vejarbejder, oktober 2013.
  • Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 og Håndbog for afmærkning af vejarbejder, 2008 - er erstattet af - Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder, oktober 2013.

 


27. maj 2016
Udbud


Hermed udbyder Odense Kommune udførelse af asfaltslidlag og overfladebehandling på veje og stier. Opgaven udbydes i 13 entrepriser hvor af 2 indeholder arbejder på flere adskilte lokaliteter. 

Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende:

Type Antal arbejder Mængde
Plan-/profilfræsning 22.000 m²
Asfaltslidlag 13(40) 7.300 ton
Opretning, udskiftning mv. 1000 ton
Overfladebehandling 5 12.700 m2
                    

 

Tilbud skal afleveres til Odense Kommune senest den 17. juni 2016 kl. 11:00.

  • Odense Kommune ønsker at indgå aftale(r) så arbejdet kan starte snarest muligt efter den 17. juni 2016
  • Tildelingskriteriet er laveste pris

Udbudsmaterialet kan hentes her fra hjemmesiden. 

Tilbud samt bilag skal afleveres i ét eksemplar, udskrevet på papir. Alle bilag skal mærkes med firmanavn. 

Tilbud mærket ”Asfaltarbejder 2016” modtages indtil den 17. juni kl. 11:00, hvor tilbuddene vil blive åbnet under overværelse af de bydende som er til stede.

på følgende adresse:


Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen, Drift og Anlæg
Odense Slot
Hovedindgangen P
Nørregade 36-38
Postboks 740
5000 Odense C


Udbudsmateriale:

Udbudsbekendtgørelse, med bestemmelser, særlige betingelser, erklæring på tro og love og formular for sikkerhedsstillelse.
Samleskema_xls (xls)

Samleskema_pdf (pdf)
Overfladebehandling pakkeudbud, parcelark
Varmblandet pakkeudbud, parcelark
Varmblandet enkeltudbud, parcelark
Tilbudslabel
Arbejdsklausul
Arbejdsrestriktioner

Kort over strækningernes placering og udstrækning med mulighed for at se hvor der er arbejdstidsbegrænsninger og busruter

 

By- og Kulturforvaltningen