Spring til indhold

Baggrund for nye vilkår marts 2019

Herunder finder du baggrund for de nye vilkår for udeservering, der blev vedtaget den 5. marts 2019.

By- og Kulturudvalget har vedtaget nye standardvilkår for udeservering i Odense. De nye vilkår gælder for nye tilladelser, der gives efter den 5. marts 2019.

Se hele sagen med bilag på dagsordenen for By- og Kulturudvalget (punkt 7).

 

Hvem gælder de nye vilkår for?

Vilkårene gælder for nye tilladelser til udeservering pr. 5. marts 2019. 

Restauratører, som har en gyldig tilladelse til udeservering, kan fortsætte på hidtidige vilkår (fremgår af de tidligere vilkår for udeservering). Dog vil ændringer i omfang eller møblement kræve en ny tilladelse efter de nye vilkår.

 

Hvad betyder de nye vilkår for restaurationer med udeservering?

Herunder ser du fire forskellige eksempler på tilladelser, og hvilke vilkår der gælder. Klik på billedet for at få et større billede.

Illustration af udeserveringsscenarier for cafeer


Hvad er de væsentligste ændringer?

  • Nye tilladelser gives med en tidsbegrænsning på 3 år ad gangen (gælder for nye tilladelser, der gives efter den 5/3 2019)
  • By- og Kulturforvaltningen kan reservere plads til fremtidig udeservering. Nuværende restaurationer kan søge om tilladelse til at anvende dette areal midlertidigt.
  • Restauratøren betaler de faktiske omkostninger i forbindelse med etablering (fx markering af areal), drift (renhold) og ophør af udeservering (fx skader på belægning).
  • Møbler i plast af god kvalitet kan nu godkendes.
  • Der kan søges særskilt tilladelse til at anvende inventar, der ikke kan flyttes let af én person uden brug af værktøj. 
  • Samme regler for udeservering gælder sommer og vinter.

Odense Kommune vil prioritere tilsyn og håndhævelse højt.

 

Hvordan bliver de nye vilkår rullet ud?

Der vil i 2019 være en overgangsordning for de eksisterende udeserveringer, hvor restauratørerne får en frist til at overholde vilkårene i deres udeserveringstilladelse. Overgangsordningen gælder kun forhold, der ikke er til gene for færdsel og/eller sikkerhed - herunder beredskab, varelevering, fremkommelighed.  

Overgangsordningen er som udgangspunkt 12 måneder.

 

Hvordan håndhæves de nye vilkår?

Odense Kommune har tilsynsførende, som løbende tager dialogen med restauratørerne. Der er også hjemmel til at håndhæve med påbud eller politianmeldelser, ligesom kommunen kan fjerne udstyr på restauratørens regning, hvis vilkårene mod forventning ikke overholdes.

By- og Kulturforvaltningen