Taxi

Udstedelse af taxitilladelser er ikke længere en opgave der ligger hos Odense Kommune.

Odense Kommune har pr. 1. september 2018 overdraget opgaverne i forbindelse med taxi til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Odense Kommune har derfor efter denne dato ingen opgaver forbundet med tilladelser efter taxiloven. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende taxi, bl.a. tilladelser, førerkort eller trafikbøger, skal vi derfor henvise til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside:

http://www.trafikstyrelsen.dk

eller

http://taxilov.dk

Opdateret 03-09-2018

By- og Kulturforvaltningen