Alkoholbevilling for selskaber og foreninger

Læs mere om hvad I skal gøre, hvis I som selskab eller forening vil ansøge om en alkoholbevilling.

Hvis I vil servere øl, vin og spiritus i jeres virksomhed, skal I ansøge om en alkoholbevilling. Ansøgningen sendes til Fyns Politi, som behandler den i samarbejde med Odense Kommunes Bevillingsnævn. 

Fyns Politi
Tilladelseskontoret
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C
Telefon: 114 
Mail: fyn@politi.dk 

I ansøgningen skal der vedlægges et drifts- og likviditetsbudget.

Ud over alkoholbevillingen, skal du huske at søge byggetilladelse, hvis du ændrer en restauration i eksisterende lokaler eller laver nyt.

Hvem kan få en alkoholbevilling?

Man kan kun få en alkoholbevilling, hvis selskabets direktør(er) eller bestyrelse/foreningens bestyrelse erklærer, at flertallet:

  • er fyldt 25 år, eller er fyldt 23 år og har afsluttet en uddannelse indenfor hotel- og restaurationsfaget. (Kopi af uddannelsesbevis vedlægges) 
  • ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål 
  • ikke er under konkurs

Opdateret 20-04-2016

By- og Kulturforvaltningen