Spring til indhold

Kom godt fra start med SØV

Mangler du viden om at starte socialøkonomisk virksomhed eller sparring i forhold til, om du skal gå videre med din virksomhedsidé?.

En socialøkonomisk virksomhed (SØV) arbejder med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i virksomhedens aktiviteter.

 

Kontakt Odense Kommunes SØV-konsulent, og få én-til-én sparring på udarbejdelse af forretningsstrategier og bliv informeret om relevante kurser og workshops.

 

På kurser og workshops har du mulighed for at udveksle erfaringer med andre socialøkonomiske virksomheder.

 

Samarbejdsmuligheder 

Vores SØV-konsulent kan hjælpe dig med inspiration til forskellige samarbejdsformer, både med private virksomheder og offentlige institutioner.
Du kan få inspiration til, hvordan du sælger dine serviceydelser og/eller produkter til offentlige myndigheder.
Få også vejledning i, hvordan et samarbejde med en traditionel virksomhed kan hjælpe med at udvikle din socialøkonomiske virksomhed.

 

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)

Ud over at vejlede dig i at starte socialøkonomisk, kan Odense Kommunes socialøkonomiske iværksætterkonsulent hjælpe dig med de lovgivningsmæssige rammer for RSV.

Herunder de udvidede krav der stilles til afrapportering af den sociale værdiskabelse, - dvs. den forskel din virksomhed har gjort i forhold til det sociale, samfunds-, sundheds- eller miljømæssige område, din virksomhed vil adressere.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du starter en socialøkonomisk virksomhed, er du velkommen til at kontakte Lene Høxbro Larsen på tlf. 21 44 65 61 og email: lenln@odense.dk.

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen