Erhvervsaffald

Her kan du læse om hvordan virksomheder kan komme af med deres erhvervsaffald i Odense Kommune

Virksomheder skal bortskaffe deres affald i overensstemmelse med Odense Kommunes regulativ for erhvervsaffald og Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse. Du bestemmer du selv hvilken indsamler du vil bruge og hvor det affaldet skal køres hen til behandling.

 

Vær opmærksom på, at du  selv er ansvarlig for, at transportør og modtager er godkendt. Man kan mod betaling aflevere sit erhvervsaffald på Odense Kommunes genbrugspladser. Bortskaffelse af det øvrige ikke-genanvendelige affald skal forgå i henhold til regulativet om erhvervsaffald.

 

Odense Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald

Miljøministeriets AffaldsbekendtgørelseOpdateret 22-02-2018

By- og Kulturforvaltningen