Spring til indhold

Alkoholbevilling til din restaurant

Vil du servere alkohol for dine kunder, skal du ansøge om alkoholbevilling.

Ansøgning om alkoholbevilling

Hvis du vil servere øl, vin og spiritus i din virksomhed, skal du ansøge om en alkoholbevilling. Ansøgning skal sendes til Fyns Politi, som i samarbejde med Odense Kommunes Bevillingsnævn behandler din ansøgning.

 

Krav til ansøgning

Der er visse krav for at kunne få en alkoholbevilling.

For personer gælder, at du som hovedregel skal være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal du være fyldt 18 år. Du må ikke være umyndig eller under værgemål. 

For virksomheder, foreninger mv. gælder, at direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 21 år. Hvis en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er afsluttet, skal ansøgeren være fyldt 18 år.

Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke:

  • Være umyndige eller under værgemål
  • Have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed, eller
  • Være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.
  • Der må heller ikke foreligge forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 1, 2 og 5 er til hinder for meddelelse af bevilling.

Som ansøger må du ikke:

  • Være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
  • Have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed
  • Være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

By- og Kulturforvaltningen