Spring til indhold

Oprettelse af virksomhed og CVR-nummer - autoværksteder

På denne side kan du blive klogere på oprettelse af virksomhed og CVR-nummer, samt skat og moms.

Oprettelse af virksomhed og CVR-nummer

Du skal registrere din virksomhed, for at du kan betale skat, moms og afgifter til SKAT. Du skal registrere din nye virksomhed senest 8 dage før, du starter.

 

Registrering er gratis og foregår hos Erhvervsstyrelsen. Du kan enten udfylde en registreringsblanket eller registrere din virksomhed direkte på styrelsens hjemmeside Virk.dk.

Når du har registreret din virksomhed, får du tilsendt et momsnummer og et CVR-nummer. Bemærk, at det kun er et krav at registrere din virksomhed, hvis du:

  • Har en omsætning på mere end 50.000 kr. om året,
  • Vil udbetale løn til ansatte eller
  • Vil importere varer til videresalg

 

Skat

Når du har besluttet dig for at starte din egen virksomhed, skal du have ændret din forskudsregistrering hos SKAT - også selv om du i en periode fortsætter som lønmodtager. Der gælder forskellige skatteregler alt efter hvilken slags virksomhed, du vil starte.

  • Hvis du har ansatte, skal du registreres for A-skat
  • Hvis du sælger varer og ydelser her i landet, skal du registreres for moms
  • Hvis du sælger momsfri ydelser, skal du registreres for lønsumsafgift
  • Hvis du handler engros med varer såsom spiritus, øl, vin eller tobak, som er pålagt afgifter, eller hvis du køber den slags varer i udlandet, skal du registreres for punktafgifter
  • Hvis du handler med lande uden for EU, skal du registreres som importør og/eller som eksportør

 

Du kan ændre din forskudsregistrering og indberette løn, lønsumsafgift og momsregnskab elektronisk på SKATs hjemmeside, enten via TastSelv Erhverv eller på virk.dk med digital signatur.

 

Moms

Moms er en forbrugsskat, som opkræves af virksomhederne. Grundprincippet i momsreglerne er, at man lægger moms, i form af en fast procentsats, til salgsprisen på sine varer. Satsen er 25 % i Danmark. Salgsmoms (”udgående moms”) og købsmoms (”indgående moms”) skal du opgøre hver for sig:

  • Salgsmomsen er det beløb, du har opkrævet af dine kunder på statens vegne. Den skal du betale til SKAT.
  • Købsmomsen er det beløb, du har ”lagt ud”. Den skal du have retur fra SKAT.

 

Du opgør momsen ved at trække de to beløb fra hinanden og betale forskellen til SKAT. Er købsmomsen større end salgsmomsen, skal du i stedet have penge retur.

 

Når du starter virksomhed, vil der ofte være en række startudgifter. Mange af udgifterne kan udløse fradrag i både skatte- og momsregnskabet.

Du kan få hjælp til skat og moms ved at deltage i vores iværksætterkurser. Du kan også ringe til SKATs rådgivningscenter.

By- og Kulturforvaltningen