Spring til indhold

Refusion af barsels- og sygedagpenge

Som virksomhed kan du søge om sygedagpengerefusion, hvis en medarbejder er ude af stand til at arbejde i kortere eller længere tid på grund af sygdom, eller hvis medarbejderen er på barsel.

Refusion og udbetaling af barsels- og sygedagpenge

Hovedreglen er, at en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom, normalt vil have ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag efter 30 dages fravær.
 

Du skal være opmærksom på at anmelde sygdom og barsel rettidigt. Hvis du anmelder den for sent, har du først ret til sygedagpengerefusion fra den dag, Odense Kommunes ydelsescenter modtager blanketten.

Du finder flere informationer om ansøgningsfrister, brugen af rigtige blanketter m.v. under barselsdagpenge og sygedagpenge. Du kan spare tid ved at ansøge om refusion digital via www.virk.dk, hvis du har digital signatur.

  

Sygedagpenge – forsikringsordning for selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en forsikring og dermed sikre dig sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag i de første 2 uger af en sygeperiode. Du kan se mere om de forskellige forsikringsordninger på virk.dk

Sygedagpenge udbetales af opholdskommunen (normalt bopælskommunen). Du skal anmelde sygdom til kommunen digital via Nem Refusion.  

By- og Kulturforvaltningen