Spring til indhold

Ansættelse af personale

Se hvordan du får tilknyttet en ny medarbejder, elev eller lærling til din virksomhed, og hvad du skal være opmærksom på.

Ansættelse af ny medarbejder

Ønsker du at ansætte en ny medarbejder, er der flere forskellige ansættelsesformer og muligheder for tilskudsordninger. Jobcenter Odense tilbyder hjælp til at skaffe nye medarbejdere og rådgiver også om f.eks. fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og mentorordning.

 

Når du har ansat nye medarbejdere, skal de have et ansættelsesbrev. Brevet skal indeholde alle væsentlige vilkår så som arbejdssted, løn, arbejdstid, ferie, pension, opsigelse, m.v. Du skal som arbejdsgiver også betale pensionsforsikring for medarbejdere (ATP) og betale bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion. Læs mere om ansættelse og personaleforhold på VIRK.

  

Ansættelse af en elev eller lærling

Før du kan ansætte en elev eller lærling, skal din virksomhed være godkendt som praktikplads.

Herefter skal du udfærdige en uddannelsesaftale med eleven/lærlingen og udarbejde en elevplan i samarbejde med eleven og skolen. Du skal sende uddannelsesaftalen til den skole, eleven går på. Du kan også læse mere om regler for ansættelse af elever, elevplaner, prøvetid, løn og overenskomster på www.praktikpladsen.dk.

Du finder vejledning om og blanket til uddannelsesaftalen på Undervisningsministeriets hjemmeside. Som virksomhed kan du også oprette en virksomhedsprofil på www.praktikpladsen.dk og søge og finde elever eller lærlinge inden for dit område, når du bliver godkendt.

Jobcenter Odense tilbyder rådgivning og hjælp, hvis du ønsker at etablere voksenlærlingeaftaler.

By- og Kulturforvaltningen