Spring til indhold

Refusion af barsels- og sygedagpenge

Som virksomhed kan du søge om barsels- eller sygedagpengerefusion, hvis en medarbejder er ude af stand til at arbejde i kortere eller længere tid på grund af sygdom, eller hvis medarbejderen er på barsel.

Refusion og udbetaling af barselsdagpenge

Du kan kun søge om refusion for løn, du allerede har udbetalt til medarbejderen. Du bestemmer selv, om du vil søge hver måned, hvert kvartal eller efter orloven er slut. Du skal bare gøre det senest otte uger efter medarbejderens sidste dag med løn.

 

Hvis ikke medarbejderen får udbetalt løn af dig under orloven, skal du alligevel indberette fraværet, så medarbejderen kan søge om barselsdag

 

Refusion af sygedagpenge

Ligesom ved barselsdagpenge skal du ved sygedagpenge overholde nogle frister. Udbetaler du løn under fraværet, skal du senest ansøge om refusion fem uger efter første fraværsdag. Udbetaler du ikke løn under fraværet, er fristen senest én uge efter første fraværsdag.

 

Sygedagpenge – forsikringsordning for selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en forsikring og dermed sikre dig sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag i de første 2 uger af en sygeperiode.

Sygedagpenge udbetales af opholdskommunen (normalt bopælskommunen). Du skal anmelde sygdom til kommunen digitalt. 

By- og Kulturforvaltningen