Spring til indhold

Ansættelse af personale

Læs, hvordan du får tilknyttet medarbejdere eller elever og hvad du skal være opmærksom på.

Ansættelse af ny medarbejder

Ønsker du at ansætte en ny medarbejder, er der flere forskellige ansættelsesformer og muligheder for tilskudsordninger. Virksomhedsservice i Jobcenter Odense tilbyder hjælp til at rekruttere nye medarbejdere og tilbyder:

  • Afdækning af rekrutteringsbehov og sparring om virksomhedens fremtidige behov for arbejdskraft
  • Udsøgning og screening af kandidater
  • Synliggørelse af job via stillingsopslag
  • Relevant opkvalificering af ledige i forbindelse med ansættelse

Når du har ansat nye medarbejdere, skal de have et ansættelsesbrev. Brevet skal indeholde alle væsentlige vilkår så som arbejdssted, løn, arbejdstid, ferie, pension, opsigelse, m.v. Du skal som arbejdsgiver også betale pensionsforsikring for medarbejdere (ATP) og betale bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion. 

 

Ansættelseskontrakt for timelønnet medarbejder - vejledning

Ansættelseskontrakt for timelønnet medarbejder - skabelon


Ansættelse af en elev

Før du kan ansætte en elev, skal din virksomhed være godkendt som praktikplads.
Herefter skal du udfærdige en uddannelsesaftale og en elevplan i samarbejde med eleven og skolen. Du skal sende uddannelsesaftalen til den skole, eleven går på. 

Du kan læse mere om regler for ansættelse af elever, elevplaner, prøvetid, løn og overenskomster på praktikpladsen.dk. Her kan du også oprette en virksomhedsprofil og finde elever eller lærlinge inden for dit område, når du bliver godkendt.


Du finder vejledning og blanket til uddannelsesaftalen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Virksomhedsservice i Jobcenter Odense tilbyder rådgivning og hjælp, hvis du ønsker at etablere voksenlærlingeaftaler.

Læs mere om voksenlærlingeaftaler

 

By- og Kulturforvaltningen