Spring til indhold

Find egnede lokaler

Find de rette lokaler til din virksomhed.

ErhvervsKontakten kan hjælpe dig

Har du spørgsmål vedr. lokalesøgning, så kontakt os på mail erhvervskontakten@odense.dk eller tlf. 65 51 63 00, hverdage fra 07:00 til 17:00.

Virksomhed fra eget hjem, lejede eller købte lokaler

Hvis du vil drive din webshop fra dit eget hjem, hører det ind under betegnelsen liberalt erhverv. Hvis det ikke er til gene, kan du normalt indrette liberalt erhverv i dit eget hjem under forudsætning af, at:

  • Der ikke er tinglyste bestemmelser, der hindrer dette
  • Virksomhedens ejer bor i ejendommen og ikke har ansatte
  • Husets karakter som beboelsesejendom ikke ændres
  • Det liberale erhverv ikke har behov for parkering ud over de 2 p-pladser, der normalt findes på grunden
  • Vareleverancen er begrænset
  • Erhvervet udøves i bygninger, der er beliggende mindst 2,5 m fra naboskel

Hvis det liberale erhverv kræver en udvidelse, eller ønsker du af skattemæssige årsager at få det liberale erhverv registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR), skal du altid søge en byggetilladelse.

Lejer eller køber du lokaler, hvorfra du vil drive webshoppen, eller hvor du vil opbevare dit varelager, skal lokalerne godkendes til formålet af Byggesag i Odense Kommune. Du skal derfor søge om byggetilladelse ved tilbygning, renovering eller ændret anvendelse af bygningen. I ansøgningen skal du vedlægge en plantegning, hvor du angiver, hvor langt der er til skel. 

 

 

 

 


By- og Kulturforvaltningen