Spring til indhold

Erhvervsaffald og forsyning

Godt at vide om affald og miljø, el, vand og varme, når du starter egen virksomhed.

Affald og miljø

Industri og Miljø i Odense Kommune kan hjælpe med vejledning og rådgivning inden for:

 • Miljøgodkendelser og spildevandstilladelser
 • Tilsyn med virksomheder
 • Miljøvurdering og ændringer/udvidelse af virksomheder
 • Forhold om import/eksport, klassificering af affald mv.
 • Spildevandsudledning, kloak, renseanlæg mv.
 • Fedtudskiller
 • Vurderinger og klager vedrørende støj, luft og lugt

El

Ud over levering af el tilbyder Energi Fyn:

 • Vederlagsfri optimering af elforbrug
 • Energirådgivningsforløb med henblik at belyse potentialet for besparelser i virksomheden
 • Selvbetjening via hjemmesiden – bl.a. indberetning, aflæsning og flytning

 

Vand

Ud over rent vand og håndtering af spildevand tilbyder VandCenter Syd:

 • Ledningsrenovering og nyanlæg
 • Lækagesøgning
 • Indberetning af flytning, aflæsning mv. via hjemmeside

 

Varme

Ud over levering og etablering af fjernvarme tilbyder Fjernvarme Fyn A/S:

 • Energirådgivning
 • Digital og telefonisk indberetning i forbindelse med måleraflæsning via hjemmeside
 • Oversigtskort "Hvor graver vi nu"

By- og Kulturforvaltningen