Spring til indhold

Opstart og drift af eget autoværksted

Husk dine tilladelser, når du starter eget autoværksted.

Når du har fundet et lokale til drift af dit autoværksted, skal du anmelde etablering af autoværkstedet til Industri og Miljø i Odense Kommune.

Vær opmærksom på, der er særlige krav til autoværkstedets beliggenhed samt krav om miljøgodkendelse.

Læs om reglerne for autoværksteder og anmeld etablering af autoværksted her

Læs her hvad du generelt skal være opmærksom på, når du skal finde den rette placering til din virksomhed

 

Miljøtilsyn

Odense Kommune fører tilsyn med, at autoværksteder overholder Autoværkstedsbekendtgørelsens krav. Der føres tilsyn mindst hver fjerde år.
Ved tilsynet gennemgås værkstedets indretning og drift. Hvis der er forhold, der ikke lever op til kravene i Autobekendtgørelsen, vil du blive bedt om at udbedre dem.
Læs mere om miljøtilsyn af autoværksteder 

Spildevandstilladelse

Hvis din virksomhed udleder andet end sanitært spildevand, og hvis der for eksempel skal installeres en olieudskiller, skal du søge en spildevandstilladelse.

Du er selv ansvarlig for at søge om tilladelse til udledning af spildevand. En byggetilladelse giver ikke automatisk en spildevandstilladelse og omvendt. Øvrige tilladelser søges separat hos de respektive myndigheder.

Du skal være tildelt en spildevandstilladelse, før du må aflede spildevand til det offentlige kloaksystem.

Læs mere om spildevand og spildevandstilladelse 
Søg om spildevandstilladelse til virksomheder

Få råd og vejledning

Industri og Miljø i Odense Kommune kan hjælpe dig med vejledning og rådgivning i forbindelse med etablering af dit autoværksted.

Find kontaktoplysninger til Industri og Miljø

Har du brug for sparring på din forretningsidé, sidder Odense Iværksætterservice klar til at hjælpe dig godt fra start.
Vores iværksættervejledning er gratis og uvildig.

Få mere information om vejledning til iværksættere 


 

By- og Kulturforvaltningen