Spring til indhold

Strømstyrke

Tag din virksomhed et skridt videre.
Forløbet er for dig, der ønsker at arbejde videre med din virksomheds udvikling

Stjerneskibet

Stjerneskibet

Reception på Stjerneskibet

24 46 11 71

Koordinator Vagn Remme Larsen

Havnegade 29
5000 Odense C
23 34 97 92

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

vlar@odense.dk

Iværksætterkonsulenter

Laila Burcharth - tlf. 51 48 23 17 Email: labur@odense.dk

Randi Trabjerg - tlf. 20 51 70 85 Email: rt@odense.dk

Lene Høxbro Larsen tlf. 21 44 65 61 Email: lenln@odense.dk

Hvem kan deltage på STRØMSTYRKE

For at gå på STRØMSTYRKE skal du allerede have kunder og ambition om at gøre din virksomhed til en bæredygtig levevej. 

Vores tidligere deltagere har vidt forskellige bevæggrunde for at gå på STRØMSTYRKE.

For nogen er det ønsket om at lade deres virksomhed vokse til det næste trin med flere ansatte og højere omsætning.
For andre er det et spørgsmål om at prioritere tiden bedst muligt mellem virksomhed og familie. 

Vigtigst er, at du er motiveret for at arbejde intensivt med din virksomheds udvikling over de seks måneder, STRØMSTYRKE strækker sig. 

 

Hvornår ligger forløbet STRØMSTYRKE

September 2019 til marts 2020.

 

Selve forløbet

Det hele begynder med, at du og de andre deltagere mødes på arbejdslejren d. 9.-10. september, hvor fokus er at arbejde med din virksomhed og sætte kursen for de næste måneder. Her vil du også blive rystet sammen med de andre deltagere fra de andre hold i hhv. Esbjerg, Kolding og Odense, der vil blive en del af dit nye netværk.  

Herefter følger fem faste moduler:

 • KEND DINE KUNDER (dobbeltmodul) v/ Mette Hauge Kaae, nichefabrikken.dk
 • PRISSÆTNINIG v/Margrete Bak, karlbak.dk
 • (SELV)LEDELSE v/Margrete Bak, karlbak.dk
 • VIRKSOMHEDENS ØKOSYSTEM v/Julie Kjær-Madsen, loopcompany.com 

Imellem de faste moduler kan du vælge valgfag i bl.a. branding, markedsføring, personligt salg mm.
Vi tilpasser valgfagene til de deltagere, der er på holdene, og derfor lægges det endelig program først, når vi kender dine og de andres deltageres behov. 

På projektets hjemmeside medstroem.dk/stroemstyrke finder du yderligere oplysninger om forløbet. 

Du er også velkommen til at kontakte konsulent i Medstrøm, Vagn Remme Larsen. Se kontaktinfo i boksen.

Pris

Prisen for forløbet er 3.250 kr. ekskl. moms, der dækker forplejning (frokost og kaffe/the/vand i løbet af de faste undervisningsdage i programmet) samt overnatningen d. 9. – 10. september på Hotel Trinity i Fredericia. 

Du tilmelder dig valgfag og betaler separat for disse fra gang til gang. 

Interview og optagelsesproces

Efter du har ansøgt, afholder vi et interview.
Ved interviewet kan du præsentere dig selv, stille spørgsmål og afstemme dine forventninger i forhold til STRØMSTYRKE. 

Formålet med interviewet er at sikre, at STRØMSTYRKE er det rigtige udviklingsforløb for dig og din virksomhed. Samtidig vil vi gerne sikre, at du er motiveret for at bruge den nødvendige tid og energi på at deltage i forløbet. Interviewet varer ca. 45 min.

 

Ansøg og book tid for samtale her

 

Betingelser for deltagelse 

Når du udfylder og indsender ansøgningsskemaet, erklærer du dig samtidigt også indforstået med nedenstående betingelser. Disse tager udgangspunkt i, at STRØMSTYRKE er et EU-finansieret tilbud, hvorfor der er nogle betingelser for optagelse. 

 1. Timeregistreringer af dit tidsforbrug
  Det forventes, at du bruger cirka 40 timer om måneden til forberedelse og deltagelse på modulerne, business sparring (business læringsgrupper), og du forpligter dig til at registrere dit tidsforbrug på forløbet og indlevere det til projektadministrationen. 

 2. Løbende besvare spørgsmål fra SDUs forskerteam
  Medstrøm (herunder STRØMSTYRKE) følges af to forskere fra Syddansk Universitet (SDU), og gennem din deltagelse i projektet, er du udvalgt til at bidrage til forskning og metodeudvikling, som vil komme andre iværksættere/mikrovirksomheder til gode.
  Du vil derfor blive bedt om at besvare nogle spørgsmål både før, under og efter din deltagelse i forløbet. Besvarelsen af disse spørgsmål er en betingelse for at kunne deltage i projektet. Svarene behandles naturligvis strengt fortroligt, og dit bidrag er anonym.

 3. Registrering af virksomhed (cvr)
  Din virksomheds cvr.nr må ikke være af ældre dato end 1. januar 2012. 

 

Ansøg og book tid for samtale her

 

 

By- og Kulturforvaltningen