Spring til indhold

Søg om spildevandstilladelse til virksomheder

Har du en virksomhed, der afleder processpildevand, skal du have tilladelse til at slutte/koble virksomheden til Odenses offentlige kloaknet. Processpildevand er spildevand, som bliver forurenet fra virksomhedens produktion, drift, rengøring, oplagspladser, vaskepladser og vaskehaller.

Kontaktinformation
65 51 24 10

Industri og klima

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Regn- og spildevand

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15.00
Fredag 9:30 - 12.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

 

Din virksomhed skal søge om tilladelse til tilslutning i følgende situationer: 

  • Ved ny-etableringer
  • Ved udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening
  • Hvis I har processpildevand, men ingen spildevandstilladelse
  • Ved bygge- og anlægsaktiviteter skal I søge om midlertidig tilladelse til afledning af spildevand

Hvordan ansøger du?

Du skal som hovedregel søge en spildevandtilladelse via den grønne selvbetjeningsboks på denne side, men der er undtagelser: 

Kan du svare "ja" til et af disse spørgsmål, så skal din ansøgning sendes via Byg og Miljø 

Har du brug for at beregne kapaciteten for din olie-, benzin eller fedtudskiller, kan du bruge denne spildevandsberegner.

Sagsbehandlingstid

Du vil inden for 10 dage fra modtagelse af din ansøgning få en kvittering for modtagelse og en orientering om det videre forløb. Når du søger om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op til 8 uger, fra vi har modtaget alle nødvendige oplysninger for at håndtere din sag.

By- og Kulturforvaltningen