Spring til indhold

Gartneriprojektet

Gartneriprojektet handler om fokus på tilsyn med gartnerier i Odense Kommune.

Odense Kommune har i 2017 udarbejdet to rapporter om gartneriområdet.

 

Rapporten Afrapportering af projekt om væksthusgartneriers miljøforhold, er en afrapportering af kommunens projekt om væksthusgartneriers miljøforhold, der er forløbet fra 2011-2017. Den beskriver de erfaringer kommunen har gjort sig i projektperioden i forbindelse med væksthusgartneriernes miljøforhold og emissioner.

 

Rapporten Miljømæssige løsninger på udledning af pesticider og næringsstoffer fra væksthusgartnerier, indeholder en beskrivelse af væksthusgartneriernes nuværende fysiske forhold. Dette med fokus på produktionsformer, spildevandshåndtering og emissionsveje. Og Odense Kommunen beskriver anbefalinger til fremtidens indretning og drift af væksthusgartnerier.

 

Link til info om miljøtilsyn på gartnerier

Klima- og Miljøforvaltningen