Spring til indhold

Etablering, ændring og udvidelse af husdyrbrug

Alle etableringer, ændringer eller udvidelser af husdyrbrug skal meldes til kommunen, der herefter vil vurdere, om det kan lade sig gøre. jf. lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

Læs om husdyrvejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klima- og Miljøforvaltningen