Spring til indhold

Afbrænding af halm

Det er som udgangspunkt ulovligt at brænde halm af på markerne, men der findes en række undtagelser.Afbrænding af halm

Landmænd må gerne brænde halm af, hvis:
  • De flammebehandler ukrudt

  • Der dyrkes græsfrø på en mark, og der skal være samme afgrøder næste år

  • Halmen har været brugt til at dække roekuler og lign.

  • Små mængder halm er spildt ved presning af baller

  • Halmballerne er våde, og kommunen på forhånd er orienteret

  • Halmen befinder sig på små øer, der ikke har bro eller dæmning til de større øer eller Jylland

Hvis en landmand brænder halm af, skal han eller hun sørge for, at røgen ikke blæser ud på offentlig vej og generer trafikken.

Klima- og Miljøforvaltningen