Spring til indhold

Landbrug og gartnerier

I Odense Kommune er der cirka 700 landbrug, hvoraf størstedelen er planteavlsbrug og deltidslandbrug.

Der er cirka 170 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold - der er dyrehold med mere end 3 dyreenheder. I Odense Kommune ligger uden sammenligning Danmarks største og mest koncentrerede væksthusproduktion.

En af kommunens opgaver er at føre miljøtilsyn med landbrug og gartnerier. Læs mere om:

Kommunen er også myndighed for at godkende husdyrbrug.

 

Det er som udgangspunkt ulovligt at brænde halm af på markerne

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen